НИПИ-М Новини Обявени процедури за търгове

НИПИ-М производство на медицински легла и оборудване

  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)

Обявени процедури за търгове

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с подготовката на проект «Намаляване енергоемкостта на съществуващ сграден фонд на «НИПИ – М» АД – гр. Стара Загора – Производствен корпус и Инженерен корпус» по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, с оглед на необходимостта от избор на изпълнител и на основание на Насоките за кандидатстване, Указанията за избор на изпълнител по процедурата и Доклад от направен енергиен одит, обявяваме следните процедури за търгове чрез събиране на три оферти:

1. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА С ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО НИСКОЕМИСИОННО СТЪКЛО

2. ДОСТАВКА НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ В ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС: Доставка и монтаж на метал халогенни осветителни тела и Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела

3. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР ПЛОСЪК

4. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ ОТ ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРОЛ

Оферти за участие могат да се подават до 30 май 2013 г., 17.00 часа в офиса на НИПИ – М АД, на адрес: НИПИ – М АД, кв. Лозенец, административна сграда НИПИ, гр. Стара Загора 6007 или по поща с обратна разписка или куриер.

(Документите за участие могат да бъдат изтеглени от тук)

За повече информация: тел: 042/ 625 062